รายละเอียดก่อนตัดสินใจเรียน

2 กริยาซึ่งเสียงไม่อำนวยกฎ ED ชุดที่ 001 (20 คำ)

อธิบายยยยๆๆๆ