EDU.Tawone.com

สร้างสรรค์ พัฒนา และบริการชุดบทเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ขออภัยในความขลุกขลักช่วงเริ่มต้นนะครับ

  Available courses

  สรุปง่ายๆ แบบนี้นะ

  • ประโยคเล่าเรื่อง (เชิงบวก)


  ทดสอบ Irregular Verb ในส่วนประโยคบอกเล่าใน Past Simple Tense กัน

  เป็นการเรียนรู้คำกริยาที่ต้องผันรูป


  10 คำแรก เรียนเพื่อนำไปประยุกต์


  โปรดคลิกอ่านก่อนตัดสินใจเรียน

  ศัพท์ตามทะเล


  Merry Vegan

  ตอนคิมหันต์ตะวันเริง

  บทที่ 1 เจริญอาหาร (แบบทดสอบ)
  คุณมีเวลา 10 นาที
  ทดสอบเชาวน์อังกฤษธุรกิจ
  กับอาจารย์ตะวันและนายเมฆ

  ความรู้ทั่วไป 001

  ทดสอบ Irregular Verbs หมวด A-B