แบบฝึกตะวัน พรหมเดชะ

ฝึกภาษาอังกฤษกัน 

  รายวิชาที่มีอยู่


  Let's see how Joe passing his tough time.
  ได้เรียนรู้
  5 กลยุทธ์เจรจา
  50 คำศัพท์ธุรกิจ
  5 บทความ
  จาก 6 บทเรียน 50 ข้อทดสอบ

  ชำระเงิน

  โอนเงินสู่รหัสพร้อมเพย์

  0998156816 นายตะวัน พรหมเดชะ

  แล้วแจ้ง Tawone.Promdecha@gmail.com

  หรือชำระออนไลน์ผ่านเพย์พาล

  เพื่อเข้าสู่ชุดแบบฝึกโดยอัตโนมัติ

  สวัสดีทุกท่าน 

  วิชาบนPure

  FoodNounVocab0001

  NounVocab2

  WaitingListVocab0001

  งง