EDU.Tawone.com

สร้างสรรค์ พัฒนา และบริการชุดบทเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ขออภัยในความขลุกขลักช่วงเริ่มต้นนะครับ

  รายวิชาที่มีอยู่


  Merry Vegan

  ตอนคิมหันต์ตะวันเริง

  บทที่ 1 เจริญอาหาร (แบบทดสอบ)
  คุณมีเวลา 10 นาที
  ทดสอบเชาวน์อังกฤษธุรกิจ
  กับอาจารย์ตะวันและนายเมฆ

  สรุปง่ายๆ แบบนี้นะ

  ศัพท์ตามทะเล